Najell AB

Fyrkant

Sleep Carrier är ett innovationsprojekt från Lunds inkubator företag Najell AB. Jag var med tidigt i processen att utveckla konceptet och en första prototyp.