Najell AB

Sleep Carrier är ett innovationsprojekt från Lunds inkubatorföretag Najell AB. Jag var med tidigt i processen att utveckla konceptet och en prototyp.

iggy sleepcarrier 1designförslagbara-liggdel